AFFÄRSUTVECKLING

Affärsutveckling – för oss innebär det att en verksamhet verkligen går framåt, i en riktning som gynnar alla ingående parter. Det ska finnas en ”win-win-situation” för alla.

Inom deanlight Stockholm finns samlad erfarenhet från verksamhet i fler än 12 länder. Bred kunskap, gediget kunnande, förståelse för andras behov och ett stort kontaktnät gör att deanlight kan hitta lösningar och nå resultat inom många områden.
Knapp_konsu
Knapp_prod
Knapp_net
Olika typer av samarbete.
Spännande idéer som utvecklas.
Fördelen med att nätverka...